Wild Coaster

Wild Coaster

Wild Coaster เป็นสล็อตรถไฟเหาะที่มีความผันผวนจาก PG Soft รถไฟเหาะแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาถูกสร้างขึ้นเพื่อหันเหความสนใจและช่วยเหลือผู้คน..